Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин”, ведно с прилежащото дворно пространство, в гр. Долна баня, община Долна баня”

Обявление

22.03.2018 11:37:07