Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин”, ведно с прилежащото дворно пространство, в гр. Долна баня, община Долна Баня”

Обявление

16.03.2018 11:30:07

Документация

16.03.2018 11:42:14