Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Изграждане на социално предприятие – обществена пералня, осигуряващо социално-икономическа рехабилитация и интеграция на лица от уязвими групи в гр. Долна баня“

Обява

18.10.2018 14:30:16

Документация

18.10.2018 14:29:32

Протокол

27.11.2018 17:28:45