Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача

Документи
Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача 2014-11-07 09:30:00 Изтеглете файл

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

12.11.2014 12:53:45

Шаблон за вътрешно правило (тук можете да въведете кратко въведение за Вашето ВП; това въведение е видимо в публичната част на приложението).